suggestion on how to find data (POLISH)
Posted by Ross Bagwell, Last modified by Minnie Wong on 12 September 2013 09:04 AM

Dziękujemy za zainteresowanie Danych Ziemi NASA system obserwacji iSystem Informacyjny (EOSDIS).

Chciałbym polecić kilka narzędzi, aby pomóc w zlokalizowaniuZiemia, danych naukowych:

1) klient szukaj Reverb (http://reverb.echo.nasa.gov) pozwalado wyszukiwania i zobacz dane naukowe ziem przefiltrowane przez czasowe igeograficzne atrybuty.

2) Światopogląd klient obrazowania (http://earthdata.nasa.gov/worldview)pozwala na przeglądanie pełnej rozdzielczości, globalny, niemal w czasie rzeczywistym satelitarnąobrazowość od 90 + produktów danych.

3) LPDAAC (https://lpdaac.usgs.gov/get_data) również zawiera linki dowiele narzędzi, które mogą pomóc Ci znaleźć dane interesujące Cię

Proszę potwierdzić NASA jako źródła danych dla dowolnego zastosowania może trzebaplanowano. Wszystkie NASA obserwacji Ziemi dostępne są bezpłatnie.

Daj nam znać, jeśli masz jakiekolwiek inne pytania.

(1 vote(s))
Helpful
Not helpful

Comments (0)

*******************************************************************************
By accessing and using this information system, you acknowledge consent to the following:
You are accessing a U.S. Government information system, which includes:
(1) this computer; (2) this computer network; (3) all computers connected to this network including end user systems; (4) all devices and storage media attached to this network or to any computer on this network; and (5) cloud and remote information services.
This information system is provided for U.S. Government-authorized use only. You have no reasonable expectation of privacy regarding any communication transmitted through or data stored on this information system. At any time, and for any lawful purpose, the U.S. Government may monitor, intercept, search, and seize any communication or data transiting, stored on, or traveling to or from this information system. You are NOT authorized to process classified information on this information system. Unauthorized or improper use of this system may result in suspension or loss of access privileges, disciplinary action, and civil and/or criminal penalties.

*******************************************************************************